Alcar

TPMS -
Tire pressure
monitoring system

ALCAR TPMS -

OE LAATUA

TPMS:n TULEVAISUUS ON ALCAR!

TPMS tarkoittaa Tire Pressure Monitoring Systemsiä, eli rengaspaineenseurantajärjestelmää. Vuoden 2014 lopusta lähtien kaikkiin uusiin henkilöautoihin on ollut pakollista asentaa rengaspaineen mittausjärjestelmä,  joten se ei ole mitään uutta. Uutta sen sijaan on se, että ALCAR tarjoaa uuden ja huomattavasti parannetun tuotesukupolven TPMS-segmentissä henkilöautojen jälkimarkkinoille.

Seuraavassa voit lukea yksityiskohtaisesti siitä, mistä TPMS: n neljä kirjainta on kyse ja minkälaista laajaa TPMS-tukea voit odottaa ALCAR jälleenmyyjiltä.

Tietoa TPMS järjestelmästä

MIKÄ ON TPMS?

Rengaspaineenseurantajärjestelmä (TPMS) on ajoneuvoon integroitu järjestelmiä, joka seuraa jatkuvasti rengaspainetta. On olemassa kahta eri tyyppiä; suora järjestelmä (mittaamalla rengaspaine tunnistimen kautta vanteen sisällä) ja epäsuora järjestelmä (mittaamalla rengaspaine ajoneuvon ABS sensorin kautta). Näyttö auton sisällä kertoo kuljettajalle, jos yksi tai useampi renkaista on menettänyt/menettää painetta. Jokaiseen vanteeseen asennetaan oma tunnistin.

TPMS täyttää neljä eri tehtävää:

  • Lisätä ajoturvallisuutta
  • Välttää laskeneen rengaspaineen aiheuttamaa kasvanutta polttoaineen kulutusta
  • Välttää väärän rengaspaineen aiheuttamaa epätasaista renkaiden kulumista
  • Vähentää hiilidioksidipäästöjä pienemmän polttoaineenkulutuksen ja pidemmän renkaiden käyttöiän myötä
TPMS & VANTEIDEN HANKINTA

MITÄ MINUN PITÄISI TIETÄÄ OSTAESSANI VANTEET?

Jos autosi on jo varustettu rengaspaineentunnistusjärjestelmällä, sinun täytyy selvittää, onko se on suora vai epäsuora järjestelmä. Siinä tapauksessa, että autosi on varustettu epäsuoralla järjestelmällä, voit ostaa vanteet haluamaasi tapaan.

Jos autossasi on suora järjestelmä, sinun tulee ottaa huomioon seuraavat asiat ostaessasi vanteita.

1. Onko ko. vanne suunnittelu ja kaikki vaatimukset täyttävä suoraan asennettaville langattomille sensorielle?

2. Koska TPMS sisältää monimutkaista tekniikkaa, suosittelemme tekemään asennuksen ALCAR jälleenmyyjällämme. Heillä on tähän tarkoitukseen olevat erikoistyökalut ja tarvittavat ohjelmointilaitteet. Näin autolle pystytään koodaamaan mahdollisesti muuttunut rengaskoko, huoltotyöt ja muut päivitykset. Mikäli uusia/muuttuneita tietoja ei ”kerrota”/ohjelmoida autolle, niin tästä aiheutuu turhia varoituksia ja huomioita auton näyttöön, vaikkei rengaspaine olisikaan laskenut.

Kaikki ALCAR vanteet ovat jo valmiiksi sopivia langattomien TPMS antureiden asentamiseen. Asiaa koskevat tiedot on kirjattu myös TÜV todistuksiin. Kaikki jälleenmyyjät ovat kokeneita ja osaavia ammattilaisia ja siksi vanteiden ostaminen ALCAR Finlandin jälleenmyyjiltä on niin helppoa!

TPMS TIETOTAITOA

TEKNISIÄ TIETOJA JA VAIKUTUKSIA TPMS JÄRJESTELMÄN YLLÄPITOON JA HUOLTOON

Mitä eroja suoralla ja epäsuoralla järjestelmällä?

Suora järjestelmä mittaa rengaspaineen tunnistimen kautta vanteen sisältä. Tämä tieto välittyy langattomasti ajoneuvon ohjaustauluun. Eri autonvalmistajolla on erilaisia näyttöjä, joten ei voida yksiselitteisesti sanoa näkyykö ajoneuvon kuljettajalle vain syttynyt huomiovalo, mikäli TPMS havaitsee jossain renkaassa rengaspaineen laskua. Toisissa ajoneuvoissa on tarkemman TPMS lukijat, jolloin saadaan tarkka tieto siitä minkä renkaan paine on laskenut ja voidaan seurata jokaista rengasta erikseen.

Miten epäsuora TPMS toimii?

Epäsuora järjestelmä on integroitu ajoneuvon ABS- ja luistonestoantureihin. Tällöin voidaan seurata yksittäisten renkaan pyörimisnopeuksia. Mikäli pyörimisnopeuksissa on eroavaisuuksia, reagoi TPMS paine-eroihin. Lisäksi paineen eroista johtuvat heilahdukset mitataan vanteiden kautta kehittyneestä signaaleista. Muutos katsotaan painehäviöksi, jolloin myös TPMS reagoi tähän.

Mitä etuja ja haittoja näistä järjestelmistä?

Suora TPMS mahdollistaa erittäin tarkan tiedonkeruun ja siinä on lisätoimintoja, kuten rengastuksen tunnustamista ja painehäviön tunnistus, jos ajoneuvo on paikallaan. Suora TPMS edellyttää erillistä asennustyötä, jolloin tunnistin asennetaan/vaihdetaan renkaidenvaihdon yhteydessä. Kaikissa renkaissa (kesä, talvi, vara) tulee olla asianmukaisesti toimiva tunnistin.

Epäsuora TPMS ei ole yhtä täsmällinen kuin suora järjestelmä. Sen huono puoli on se, ettei se mittaa varsinaista rengaspainetta eikä renkaan lämpötilaa. Tiedot rengaspaineen laskusta ovat ajoneuvon jo olemassa olevien muiden järjestelmien kautta saatuja tietoja, joilloin niissä voi olla myös virheellistä tietoa. Lisäksi se ei havaitse renkaista paineen menetystä auton ollessa paikallaan. Kuitenkin tämä järjestelmä on helpompi asentaa ja hinnaltaan edullisimpi, koska itse vanteeseen ei tule erillisiä antureita.

Miten TPMS vaikuttaa auton ylläpitoon ja huoltoon?

TPMS käyttö asettaa uusia haasteita sekä ajoneuvon käyttäjälle että vanteiden ja renkaiden jälleenmyyjille. Haasteet ovat samankaltaisia;

Ajoneuvon omistaja ei voi yksinkertaisesti vaihtaa renkaitaan itse, sillä hän tarvitsee avukseen ammattitaitoisen jälleenmyyjän, koska TPMS sisältää monimutkaista tekniikkaa. Jälleenmyyjällä on tähän tarkoitukseen olevat erikoistyökalut ja tarvittavat ohjelmointilaitteet sekä osaava henkilökunta. Näin autolle pystytään koodaamaan mahdollisesti muuttunut rengaskoko, huoltotyöt ja muut päivitykset. Mikäli uusia/muuttuneita tietoja ei ”kerrota”/ohjelmoida autolle, niin tästä aiheutuu turhia varoituksia ja huomioita auton näyttöön, vaikkei rengaspaine olisikaan laskenut. Auton uudelleenopetus tulee tehdä jokaisen rankaanvaihdon yhteydessä.

Voinko asentaa itse renkaat, joissa on suora TPMS järjestelmä? 

Renkaiden asennus on turvallisuuden kannalta iso asia ja vaatii asiantuntemusta (renkaan kunnon tarkastus, asennus oikeaan pyörimissuuntaan jne...). Siksi suosittelemme aina, että alle asennus suoritetaan ammattitaitoisella jälleenmyyjällä.

Suora TPMS järjestelmä tuo mukanaan myös seuraavat tekniset vaatimukset: 

  • Tunnistimen kulumisen estämiseksi venttiili ja tiivisteet tulee vaihtaa jokaisen renkaanvaihdon yhteydessä
  • Uudet renkaat: uusi kokoonpano tulee koodata ajoneuvoon, jos kyseessä uudet tunnistimet (uusi tunnistin ID) tai tunnistimen asentoa muutetaan vanteessa paremman yhteyden saavuttamiseksi TPMS
    vastaanottimen ja tunnistimen välillä.
  • Akun taso ja toimintakyky on tarkastettava aina vaihdettaessa renkaiden tunnistimet


Oma ajoneuvoni ei ole varustettu TPMS järjestelmällä. Täytyykö minun jatkossa asennuttaa TPMS tunnistimet?

TPMS järjestelmän käyttö ei ole pakollista. Ajoneuvoihin, joissa on tehdasasenteinen TPMS järjestelmä, suositellaan jatkossakin käyttämään joko suoraa tai epäsuoraa TPMS järjestelmää, riippuen tästä kumpi järjestelmä on ajoneuvoon alkujaan tehtaalla asennettu.

TPMS järjestelmän käyttö tai myöhempi asennus (ns. jälkiasennus) ei ole pakollista, mutta erittäin suositeltavaa turvallisuuden vuoksi.

TPMS LAKISÄÄDÖKSET

ONKO TPMS KÄYTTÖ PAKOLLISTA?

Kesäkuussa 2014 säädettiin EU-direktiivi, jonka mukaan 1.11.2014 alkaen kaikki uudet autot on varustettava rengaspaineenvalvontajärjestelmällä. Suomessa tästä nousi kova keskustelu, sillä Suomessa Tieliikennelaki velvoittaa henkilöautoja käyttämään talvirenkaita talvikautena. Eli renkaat on pakko vaihtaa kahdesti vuodessa, mikäli autoa käytetään ympäri vuoden. Tällöin aina renkaidenvaihdon yhteydessä myös renkaiden kunto ja rengaspaineet tarkastettava. Suomi vapautettiin tästä EU-säädöksestä em. syiden nojalla.

Laki ei siis velvoita TPMS järjestelmän käyttöä ja se voidaan kytkeä halutessaan pois tai poistaa kokonaan ilman muutoskatsastuksia.

TPMS tarkoituksena on lisätä ajoturvallisuutta, vähentää polttoaineen kulutusta ja renkaiden epätasaista kulumista. Koska uusissa ajoneuvoissa on jo tämä TPMS valmiiksi olemassa, on erittäin suositeltavaa käyttää sitä. Järjestelmän käyttö näkyy suoraan jo auton käyttäjälle säästönä polttoainekuluissa ja renkaiden tasainen kuminen vähentää tarvetta vaihtaa yksittäisiä renkaita ennen aikaisesti. Tärkeimpänä on kuitenkin ajoturvallisuus.