Osto- ja myyntiehdot

Yleiset osto- ja myyntiehdot jälleenmyyjille 1.1.2022 alkaen

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin ALCAR Finland Oy:n (myöhemmin ALCAR Finland) jälleenmyyjille toimittamiin tuotteisiin.

Tuotteiden tilaaminen
Jälleenmyyjä voi tilata tuotteita suoraan verkkokaupasta sekä Vannemyynnistä puhelimitse tai sähköpostitse. Tilausvahvistus lähetetään jälleenmyyjän antamaan sähköpostiosoitteeseen, mikäli hän on ilmoittanut sen tilausjärjestelmään ja pyytänyt sitä kautta vahvistuksen aina tilausta tehdessä.

Jälleenmyyjien verkkokaupan osoite: www.alcar.fi/verkkokauppa
Vannemyynti: 010 526 7500 tai vannemyynti@alcar.fi
Nettisivujen osoite: http://www.alcar.fi/

Ostoehdot
Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. ALCAR Finland pidättää oikeuden tarkistaa kauppahintaa, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut, raaka-ainekustannukset tai muut myyjästä riippumattomat kustannukset muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta tai sopimuskauden aikana.

Mikäli tietyistä tuotteista on tehty erillinen tarjous, on se voimassa mainittuun päiväykseen asti. Jos erillistä tarjouksen päättymisaikaa ei ole erikseen ilmoitettu, on tarjous voimassa 30 vrk tarjouksen päiväyksestä. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta luovuttaa tietoja kolmannelle osapuolelle tai käyttää tietoja muutoin myyjän vahingoittamiseksi.

Jälleenmyyjällä on oikeus purkaa kauppa ALCAR Finlandin kanssa, jos toimitus poikkeaa oleellisesti sovitusta, eikä puutteita ole korjattu kohtuullisessa ajassa tai ALCAR Finland ole toimittanut oikeaa/korvaavaa tuotetta tilalle. Kaupan purkaminen tuotteen virheellisyyden takia edellyttää, että jälleenmyyjä ilmoittaa virheestä ALCAR Finlandille heti, kun hän on havainnut virheen tai se olisi pitänyt havaita (reklamaatio).

Jos tilattu tuote on valmistettu tai hankittu erityisesti jälleenmyyjää varten hänen ohjeiden ja toivomusten mukaan, ei tilausta ole mahdollista purkaa tai palauttaa tuotetta.

UPS/TNT tilaus on sitova ja asiakkaan tulee aina ottaa vastaan tilaamansa toimitus. Mikäli jälleenmyyjä ei ota toimitusta vastaan, palautuvat tuotteet takaisin tehtaalle. Tästä veloitetaan vähintään 100€ (sis. alv 24%) rahtikulut.

Tuotteiden omistusoikeus siirtyy ALCAR Finlandilta jälleenmyyjälle, vasta kun koko kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu, ellei asiasta ole sovittu toisin. Toisin sanoen tuotteet myydään omistuksenpidätysehdoin.

Kaikkien ALCAR Finlandin tuotteiden hintoihin lisätään 24 % arvonlisävero. Hinnat ovat ilmoitettu tapauksesta riippuen joko verollisina tai verottomina hintoina.

Maksuehdot
Maksuehto on 14 päivää netto, ellei asiasta ole sovittu toisin. Viivästyskorko on 13%. Mikäli jälleenmyyjä laiminlyö sovitun maksuohjelman mukaisen tuotteiden maksuvelvollisuutensa, ei tuotteen omistusoikeus siirry jälleenmyyjälle ja ALCAR Finlandilla on oikeus purkaa kauppa. Mikäli ALCAR Finland purkaa kaupan, on jälleenmyyjä velvollinen palauttamaan kaupan kohteena olevat tuotteet ALCAR Finlandille.
Maksumuistutusmaksu on 5,00€ (sis. alv 24%).

Mikäli kauppahintaa ei ole maksettu sovitusti, on ALCAR Finlandilla oikeus pidättyä jatkotilausten toimittamisesta, kunnes koko erääntynyt summa on maksettu tai tästä annettu erillinen vakuus.

ALCAR Finlandilla on oikeus keskeyttää sopimuksen täyttäminen ja pidättyä tilausten toimittamisesta myös silloin, jos on etukäteen tiedossa tai on painavia syitä olettaa, että maksu tilauksesta tulee oleellisesti viivästymään tai jää olennaisilta
osin täyttämättä. Tästä sopimuksen täytön keskeyttämisestä ja tilauksen täytöstä pidättymisestä ei jälleenmyyjällä ole oikeutta vaatia vahingonkorvauksia.

Toimitusehdot

Tilatut tuotteet toimitetaan suoraan ALCAR Finlandin varastosta. Jos ko. tuotteita ei ole ALCAR Finlandin varastossa, toimitetaan nämä tuotteet sovitulla aikataululla tehtaan varastosta. Tehdastilauksista veloitettava rahti on mainittu eri toimittajasta riippuen hinnastossa.

Tuotteiden toimitusaika vaihtelee tilausajasta, tuotteiden varastosaatavuudesta sekä mahdollisista pyhäpäivistä riippuen.

Mikäli tuotteiden toimituksessa ilmenee viivästyksiä, on ALCAR Finland velvollinen ilmoittamaan niistä jälleenmyyjälle ja arvioimaan uuden toimitusaikataulun. Mikäli tavaran toimittaja ei ole täyttänyt sopimusta omalta osaltaan, ei ALCAR Finland ole velvollinen korvaamaan jälleenmyyjälle viivästyksestä mahdollisesti aiheutuvia kuluja tai menetyksiä.

Mikäli jälleenmyyjä ei ota luovutettavia tuotteita vastaan tai haluaa myöhempää toimitusta, vastaa jälleenmyyjä näistä koituvista kustannuksista.

Välilliset vahingot ja vastuu tuotteen aiheuttamasta vahingosta
Vaaranvastuu tuotteesta siirtyy jälleenmyyjälle, kun tuote sopimuksen mukaisesti luovutetaan tilaajalle tai rahtiliikkeelle kuljetettavaksi jälleenmyyjälle. Mikäli tuotetta ei luovuteta oikeaan aikaan ja tämä viivästys johtuu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, siirtyy vaaranvastuu ostajalle, kun ALCAR Finland on tehnyt sen, mitä tuotteen luovuttaminen häneltä edellyttää.

ALCAR Finland ei missään tapauksessa ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä johtuvia välillisiä vahinkoja, kuten saamatta jäänyttä voittoa, taloudellista seurannaisvahinkoa tai muuta samankaltaista vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa.

ALCAR Finland ei ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista tai kuluista, mikäli tuotteita on käytetty käyttötarkoituksen tai tuotesoveltuvuuksien vastaisesti.

Reklamaatiot ja palautukset
Jälleenmyyjä on velvollinen tarkistamaan hyvän tavan mukaisesti ja viivytyksettä, että lähetys on sopimuksenmukainen ja kirjaamaan mahdolliset puutteet, virheet tai vauriot rahtikirjaan, sekä ilmoittamaan niistä ALCAR Finlandille välittömästi.

Kuljetusvaurioista tehtävät reklamaatiot tulee tehdä suoraan kuljetuksen hoitaneelle yhtiölle.

Palautuksista on aina sovittava etukäteen. Rahdin maksaa palauttaja, mikäli palautuksen syy johtuu palauttajasta. Mikäli tuote on myyty väärin tai kyseessä on takuunalainen tuote, maksaa rahdin ALCAR Finland.

Jokaisen palautuksen mukana tulee olla huolella täytetty palautuskaavake ja tuotteen tulee olla alkuperäisessä kunnossa. Mikäli palautuksen mukaan ei ole liitetty palautuskaavaketta, veloittaa ALCAR Finland 10% palautuksen verottomasta summasta selvityskuluina.

Tuotteet tulee olla pakattu huolellisesti, mieluiten alkuperäiseen pakettiin. HUOM! Vanteen etupuoli tulee aina suojata kankaalla, suojamuovilla, styroxilla tms., pahvia ei saa laittaa suoraan lakkapinnan päälle.

Tehdastilaustuotteita sekä tehtaalta suoratoimituksena tilattuja tuotteita ALCAR Finland ei hyväksy palautettavaksi.
ALCAR Finland ei vastaa välillisistä kuluista, esim. vuokra-auton käytöstä aiheutuvista kuluista tai työkuluista. Mahdolliset korvaukset tuotteista perustuvat jälleenmyyjän ALCAR Finlandille maksamaan ostohintaan.

Takuuehdot

ALCAR Finlandin maahantuomilla vanteilla on valmistajasta riippuen 1-3 vuoden pintakäsittelytakuu. Takuu korvaa tänä aikana valmistusvirheestä johtuvat pinnoitteen virheet. Takuu ei ole voimassa mikäli vannetta ei ole pesty ja huollettu säännöllisesti tai vanteeseen on kohdistunut ulkopuolista mekaanista tai kemiallista kulumista (kiveniskut, kanttikivikosketukset, asennus ja tasapainotustyökalujen rikkoma maalipinna tai voimakkaiden happopesuaineiden käyttö kuten oksaalihappo).
Mikäli vanteeseen tulee esim. kiveniskuja, missä lakkapinta rikkoontuu, tulee kohta paikata välittömästi sopivalla paikkalakalla. Yleisesti autojen maalipinnalle tarkoitetut akryylipohjaiset paikkamaalisarjat soveltuvat myös vanteiden paikkaamiseen. Maalia/lakkaa tulee kokeilla aina ensin pienelle alueelle.
Vanteet tulee säilyttää oikein kausisäilytyksessä; kuivassa, tasalämpöisessä tilassa, ei suljetuissa rengaspusseissa. Muut tuotteet tulee säilyttää tasalämpöisessä tilassa kosteudelta, lialta ja pölyltä suojattuna.
Vastuu takuutapauksissa koskee vain myytyyn vanteeseen tai tarvikkeeseen kohdistuviin kuluihin. Välillisten seurannaisvahinkojen korvaaminen ei kuulu vanteiden tai niiden tarvikkeiden vastuun piiriin.

Takuuajat:
AEZ, DOTZ, DEZENT 3 vuoden takuu
MAK 2 vuoden takuu
ENZO Yla Traileri 1 vuoden takuu
Maxion (ent. Hayes Lemmerz) 2 vuoden takuu
ALCAR TPMS tunnistimet Venttiilin runko 1v,
ALCAR TPMS tunnistimien patterit 3v / 40 tkm
ALCAR Tech600 1 vuoden takuu
McGard 2 vuoden takuu
Athena spacerit 1 vuoden takuu
Muut tuotteet 1 vuoden takuu

AEZ, DOTZ ,DEZENT, ENZO ja MAK takuu on ympärivuotinen pintakäsittelytakuu.

ALCAR Finlandin edustamat vannemerkit ovat ensiluokkaisia ja ne valmistetaan nykyaikaisissa tuotantolaitoksissa laadukkaista raaka-aineista. Uusi vanne on aina poikkeuksetta tarkistettava ennen sen käyttöönottoa ja ennen siihen kohdistuvia rengastöitä. Mikäli vanne ei sovi ALCAR Finlandin tai tehtaan antamien soveltuvuusohjelmien mukaan ajoneuvoon, tulee asiasta ilmoittaa välittömästi.

Vanteen takuu raukeaa välittömästi, mikäli vioittunutta tuotetta korjataan. ALCAR Finland ei suosittele missään tilanteessa vioittuneen vanteen korjaamista turvallisuuden takaamiseksi.

TPMS / Rengaspainevalvontajärjestelmä
TPMS:n käytöstä on kerrottu asennuksessa olevan auton tiedoissa. Jokainen jälleenmyyjä/asentaja on vastuussa tarkistaa kyseessä olevan tunnistimen soveltuvuus kyseessä olevaan autoon. ALCAR Finland ei ota vastuuta ongelmista asennuksen yhteydessä.

ET-luku / Vanteen syväys
Vanneselaimen tai muun soveltuvuusluettelon antama ET:n / syväyksen sopivuus tulee jälleenmyyjän aina tarkistaa. Soveltuvuudet pyritään antamaan kohtuullisten rajojen sisälle, mutta jälleenmyyjän tulee aina noudattaa myyntihetkellä voimassa olevaa tieliikennelakia. Ajoneuvon raideleveyttä ei saa kasvattaa yli 15mm/vanne. Jos vanne- tai rengaskoko kasvaa, tulee nämä ottaa huomioon raideleveyttä laskettaessa. Raideleveyden muuttuessa yli 30mm, tulee ajoneuvo aina muutoskatsastaa.

Tuotteiden asentaminen
Jälleenmyyjä/asentaja on vastuussa tarkastaa tuotteen soveltuvuus ja asianmukainen kokoonpano ja turvallisuus ennen tuotteen asentamista autoon. (Vanteet, pultit, mutterit, soviterenkaat sekä TPMS –tunnistimet). Asennuksen tulee suorittaa aina ammattilainen.

Joissain tilanteissa saatetaan joutua muuttamaan tai muotoilemaan auton sisälokasuojia tai pyöränkaaria, jotta oikea vanne-rengas yhdistelmä pyörii ja liikkuu autossa ilman ongelmia.

Mikäli vanne joudutaan jostain syystä asentamaan väliaikaisesti auton alle, tulee asiasta ilmoittaa ALCAR Finlandille ennen asennusta.

Jälleenmyyjän vastuulla on ohjeistaa kuluttajaa tuotteiden käytöstä, ylläpidoista ja tuotetakuista.

Markkinointimateriaali
ALCAR Finland omistaa oikeuden markkinointimateriaaliin ja kuviin, eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman erillistä sopimusta. ALCAR Finland pidättää oikeuden mahdollisiin kirjoitus- ja painovirheisiin sähköisessä ja painetussa materiaalissa.

Ylivoimainen este ”Force majeure”
ALCAR Finland ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota tai liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota maahantuoja ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen.

Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna jälleenmyyjälle siitä koituvaan etuun, maahantuoja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Maahantuoja ei ole velvollinen korvaamaan jälleenmyyjälle sopimuksen täyttämättä jäämisestä aiheutunutta vahinkoa ja maahantuoja voi purkaa myös sopimuksen.

Erimielisyydet
ALCAR Finlandin ja jälleenmyyjän välille syntyvät erimielisyydet pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen kokoonpanossa.

ALCAR Finlandilla on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaa Helsingin alioikeudessa.

Nämä yleiset myynti- ja ostoehdot ovat voimassa toistaiseksi. ALCAR Finland pidättää oikeuden muuttaa ehtoja 2 viikon kuluttua uusien ehtojen julkaisemisesta.